Щори

Предлагаме всякаква комбинация на отваряне на щорите:

  • Едностранна щора
  • Двустранна щора
  • Едностранна щора с таванна щора
  • Таванна щора
  • Тристранна щори

Този вид надстройка е най-популярна при нужда от бързо товарене и ратоварване от страни на автомобила.При работа с кран се налага и наличието на таванна щора.

Изпълнени проекти