Шпригли с брезент

Шприглите са най-леката и бюджетна затворена конструкция, защитаваща товара от въшните атмосферни влияния. В това число влизат и надгражданията на автомобили закупени с фабрична бордова надстройка с алуминиеви капаци. При всички конструкции се спазва условието колоните да са извън товарното пространство, т.е. да има чиста товарна площ на пода.

Надстройките с дължина до 4,2 м се изработват или без средна колона или с колона стъпваща върху страничния капак. Тя е винаги лесно разглобяема без нуждата от иструменти, както и цялата таванната конструкция изградена от тънкостенни метални профили. При необходимост от равна платформа, задните колони също са разглобяеми.
Челният предпазен борд е винаги минимум на нивото на кабината, за да предпазва шофьора и пътниците от товара.

Изпълнени проекти