Преработка и ремонт

Преработка и ремонт на съществуващи надстройки

Преработка и ремонт на съществуващи надстройки, за да ги адаптираме пълноценно за нуждите на клиента. По този начин повишаваме ефективността на използваните транспортни единици спрямо тяхното предназначение.

Изпълнени проекти