Дейности

Производството на надстройки за товарни автомобили и трансформация на ванове

Преработка на съществуващи конструкции и други по желание на клиента

Ремонтна и сервизна дейност по щети и др.

Търговия с резервни части за надстройки